Kromě tlumočnických a překladatelských služeb se již mnoho let věnujeme jak výuce korejského jazyka, tak školením v oblasti korejské kultury.

Dr. Zemánek  se výukou korejského jazyka a korejskou kulturou zabývá odborně, zejm. na půdě Univerzity Karlovy, periodicky přednáší na univerzitách v zahraničí. Zároveň má bohaté zkušenosti s fungováním korejských obchodních společností.

V rámci našich služeb proto nabízíme specializované kurzy a školení pro zájemce z obchodní sféry, které posluchačům umožní pochopit své korejské partnery. Zde nabyté vědomosti a dovednosti posluchači uplatní při spolupráci a jednání s korejskými partnery.

Kurzy korejštiny, které poskytujeme jak v individální, tak firemní verzi jsou určeny zájemcům všech věkových kategorií. Velice si zakládáme na odbornosti a profesionálním přístupu k výuce. Nabízíme erudici podpořenou praxí i akademickou úrovní.  Lišíme se od většiny dnes v ČR dostupných kurzů, které vedou lidé s minimální praxí a znalostí korejského jazyka.

Individuální výuka korejštiny


Individuální kurz korejského jazyka od začátečnické úrovně po velmi pokročilou. Frekvenci výuky lze volit podle požadované intenzity kurzu.

Individuální přístup zajistí maximální efektivitu kurzu.

6 lekcí  4500 Kč 

12 lekcí 8400 Kč

jedna lekce: 90minut

Firemní / skupinová výuka korejštiny

 Kurzy pro firmy či malé skupiny účastníků realizované v prostorách klienta.


Cena dohodou dle požadované hodinové dotace atd.

Korejská obchodní a firemní kultura

Často skloňovaným souslovím, které nacházíme za řadou nedorozumění, jsou "kulturní rozdíly". Pouhé jejich konstatování, ale nestačí. Tento kurz umožní pochopní "korejské jinakosti". Na základě tohoto pochopení pak lze pochopit korejského partnera a anticipovat možné konflikty a u již vzniklých konfliktů hledat řešení. 

 Workshop:Interkulturalita a řešení konfliktů