Důležitou složku naší nabídky služeb tvoří tzv. úřední či soudní překlady korejských dokumentů a dalších textů určených k oficiálnímu použití, předložení úřadům České republiky, vzdělávacím institucím, pojišťovnám apod.
    Překlady pro Vás přímo vyhotovuje soudní tlumočník jmenovaný Městským soudem v Praze. Nefungujeme jako pouhý zprostředkovatel, ale Vaši zakázku zpracujeme přímo u nás. Díky tomu jsme schopni zaručit maximální časovou i finanční flexibilitu. 

Texty určené k soudnímu překladu mohou být doručeny na adresy: 

Praha 4, Štúrova 1056/7 či Most, Josefa Skupy 2518/9,

  • osobně 
  • poštou či
  • kurýrní službou.

Nevyžaduje-li cílový úřad, aby byl překlad s tlumočnickou doložkou připojený k originálu dokumentu, je možno nám dokumenty zaslat i e-mailem.
Obsahuje-li dokument určený k soudnímu překladu korejská jména  (např. dokumenty o vzdělání, výpisy z rejstříku trestů, rodné listy, oddací listy), sdělte nám, prosím, při objednávání překladu přepisy jmen tak, jak jsou uvedena v cestovním pasu.